Tantra Vnitřních Orgánů - roční výcvik

Prostřednictvím lásky a respektu ke svému tělu až do náruče partnera.

Historie

Nabídku tohoto tréninku jsem sepsal už začátkem roku 2014, ale nezveřejnil jsem ji. O tomto tématu, resp. o jeho "uchopení", od té doby přemýšlím. Zapomněl jsem, že jsem tuto nabídku sepsal a nyní, koncem roku 2019, jsem ji s překvapením objevil uloženou na svém webu, když jsem se ji chystal napsat znovu. Téměř šest let ve mně toto téma dozrávalo, abych ho mohl s čistým svědomím nabídnout. 

Co se mezitím stalo

Za tu dobu jsem se oženil a s manželkou máme dva syny. To mne zajisté velmi změnilo. Proto jsem i původní text lehce upravil. Velkou změnu vidím také v tom, že se věnuji rodině a na práci mám nesrovnatelně méně času než dříve. Je pro mne těžké na několik dní odjet od rodiny. Přesto mne stále více přitahují dlouhodobé výcviky oproti jednodenním seminářům. Naplňuje mne a rozvíjí mne, když pracuji s lidmi, kteří vnitřní změnu opravdu chtějí a rozhodli se do sebe dlouhodobě investovat své úsilí, čas a peníze. Mám báječnou ženu, která mne v mé práci podporuje - takže plánuji i delší akce. Vím ale, že po nich opět budu spěchat domů, abych odlehčil její nervové soustavě. 

Jak to začalo

Toto téma ve mně začalo zrát ještě pár let před rokem 2014. Byl to šok, když mi jeden masér řekl, že mám počínající zánět střev. Do té doby jsem se často setkával s klienty, kteří si toto téma řešili na konstelacích. A teď já. Začal jsem si se svými střevy povídat. Ne jednou, ale mnohokrát během dne. Navázal jsem se svými střevy vztah. Soucítil jsem s nimi, omlouval jsem se jim, ptal jsem se jich, co potřebují, komunikoval jsem s nimi .... 

Byť to na první pohled nemusí být zřejmé, veškerá má (terapeutická) práce s jedincem i se skupinou je podmíněna prací s tělem. Pracuji různými způsoby, ale vždy je to o těle, byť nejsem tělocvikář ani cvičitel jógy. Velmi intenzivně pracuji s emocemi - a ty cítíme přes tělo. Setkání s vlastními střevy posunulo mé vnímání těla ještě dál. 

A jak souvisí tantra se střevy, resp. s orgány? 

Proč tantra

V r. 2008, jsem absolvoval Tantrický výcvik. Od té doby si všímám, jak je toto slovo v pojetí západního člověka pokroucené. Většinou se klade rovnítko mezi tantru a sexualitu. Což - je blbost. Resp. marketingový a obchodní tah, byť velmi úspěšný. Ano, tantrik, zvolí-li si tento směr, se nakonec dostane i k plnému prožívání sexuality, to však pro skutečného tantrika není cíl, ale prostředek k dosažení cíle nebo jeden z vedlejších efektů jeho dlouhé cesty k volně proudící energii v těle, k vnitřní svobodě.

Co je tedy vlastně tantra? Tento název byl používán v Indii už před pátým stolením n.l. Existuje buddhistické pojetí, hinduistické pojetí, západní pojetí a ještě řada dalších. Dovolím si vyextrahovat "definici", která je blízká mému chápání:

Tantra je duchovní praxe, která přijímá a rozvíjí mužský a ženský kosmický princip, vede k prožívání vnitřní svobody a propojuje nás s celým Stvořením, tedy s Jednotou (v západním slovníku "s Bohem").   

V našem případě bude tantrickou duchovní praxí
rozvíjení vztahu k sobě prostřednictvím fyzického těla.
A to "kousek po kousku", abychom nakonec prožili,
že vše je Jedním. 

Tolik k historii vzniku tohoto neobvyklého názvu. A nyní ke konkrétní nabídce:

O čem tento výcvik je

Je o jednom jediném. O lásce k sobě.

Tantra, v mém chápání, je přijetí sama sebe bez výhrad. Říká se tomu bezpodmínečná láska. V tomto případě k sobě. Má-li být naplněna láska k druhému, je to možné až po naplnění sebe sama. Přijetí obou svých polarit - mužské a ženské - napomáhá přijetí těchto polarit i v partnerce/partnerovi. Podstatu tantry žijeme, když si vážíme sami sebe, respektujeme své hranice a hranice našeho partnera.

Ve vztazích však často vidíme opak. „Něco mi chybí a já to chci od tebe, potřebuji, abys zaplnil/a můj hlad po blízkosti, bezpečí, po uznání sebe sama, dej mi, dej mi, dej mi." To se děje často nevědomě skrytě, pod pláštíkem domnělé lásky. A zákonitě to vede k destrukci vztahu. Viditelné důsledky se projeví po delším trvání vztahu, často až po narození dítěte.

Ať už jste se s touto destrukcí setkali nebo jen tušíte, že se vás může týkat, změna je možná. Jde o změnu v našem nitru a ta je možná bez ohledu na vnější okolnosti, naše zkušenosti a minulé omyly.

 

Jak pracujeme

Na Tantře Vnitřních Orgánů se učíme plnému spojení se sebou prostřednictvím našeho fyzického těla. Přijímáme se takoví, jací jsme, uvnitř i venku. Věnujeme se postupně každému důležitému orgánu - prociťujeme, co potřebuje, co jsme do něj uložili během našeho života, čím jsme ho zneprůchodnili pro životní energii. Necháváme odejít, co již můžeme pustit a setkáváme se s tím, s čím se musíme setkat, tváří v tvář. Věnujeme se vnitřním i vnějším orgánům, např. kůži. 

Samozřejmě se postupně budeme věnovat také sexuálním orgánům. To, co v nich máme uloženo, je často spojeno s velkým tabu - společenským, rodinným, či osobním. Bude proto nutná delší příprava, než se pustíme do objevování sami sebe i v této oblasti. Ale, jak lze tušit už z názvu výcviku, dostaneme se i sem. Abychom mohli plně přijmout sebe, partnera/partnerku a bez obav se dokázali ve vztahu otevřít a odevzdat ve všech rovinách. 

To vše zcela prakticky, vlastním prožitkem, zcela jednoduchými postupy, které si odnášíte v sobě domů a kdykoliv se k nim můžete vracet. Nejde o žádný směr, náboženství či víru. Jde „pouze" o pravdivost k sobě samému, o vědomé vnímání toků energie v těle fyzickém i v tělech energetických.

Během roku budeme společně, v jedné skupině, pracovat 12 dní během čtyř setkání. Mimo setkání budeme ve spojení na dálku. To, co se naučíme na setkání, budeme následujícího čtvrt roku praktikovat, abychom na to opět navázali. Bude to však způsob práce časově i místně nenáročný. Jediné, co budete potřebovat, je touha po sebepoznání. Psychická i fyzická úleva, kterou vám tato práce velmi rychle přinese, se pro vás stane silnou motivací k dalšímu sebezkoumání.  

 

K čemu celý výcvik Tantra Vnitřních Orgánů vede

  • Samozřejmě - k lásce k sobě samé/mu.
  • K soucitu se sebou samým, k pochopení sebe. 
  • Vytváříme důvěrný vztah se svými orgány a s celým tělem.
  • Vážíme si Života, který nám byl dán, byť jsme se na něj v minulosti třeba i zlobili. 
  • Dovolujeme si pustit se nemocí či jejich zárodků. Dovolíme si uzdravovat stará zranění hluboko v nás.
  • Jsme upřímní a pravdiví sami k sobě. Vážíme si sami sebe.
  • Postupně uvolňujeme cestu pro energii kundalini – životní / sexuální / vnitřní sílu.
  • Připravujeme sami sebe pro partnerský vztah.
  • Přestáváme lpět na cílech, žijeme v přítomnosti, známe stav "tady a teď".

 

Co je dobré vědět

Seminář je určen pro jednotlivce i pro páry ve věku od 18 do 120 let. Součástí tohoto semináře nejsou sexuální aktivity. Přesto celý seminář probíhá v důvěrné atmosféře. Je respektována intimita jednotlivce, případně páru. Předchozí zkušenosti s tantrou nejsou vyžadovány ani předpokládány. Podmínkou účasti je však předchozí kontakt s lektorem - na semináři či individuální terapii. 

 

Organizační informace

Termíny 2020 / 2021

28.05. – 31.05.2020, ČT – NE, 3 noci, 1 pracovní den
25.09. – 28.09.2020, PÁ – PO, 3 noci, 0 pracovních dnů
10.12. – 13.12.2020, ČT – NE, 3 noci, 1 pracovní den
22.04. – 25.04.2021, ČT – NE, 3 noci, 1 pracovní den
čtvrtý termín bude doplněn

Celkem 12 dní, z toho 9 dní víkendů a svátků a 3 dny pracovní.

Začátek každé části je první den v 19:00 večeří. Konec každé části je poslední den kolem 15:00.

Cena

Cena semináře: 4 části x 4 000,-Kč = 16 000,-Kč (každá část se platí samostatně)
Cena ubytování: 12 dní x 300,-Kč = 3 600,-Kč (v topné sezoně + 50 Kč/osoba/den)
Cena stravy: 12 dní x cca 300,-Kč = 3 600,-Kč (dle počtu osob)

Místo

Místo konání: Bývalá fara v blízkosti Humpolce, 7 km od dálnice, dobře dostupné z celé ČR.
Doprava: Společná doprava auty (propojím účastníky), případně autobusem.
Časový rozsah semináře: první den od 19:00 - poslední den do cca 15:00 hod.

Termíny

Datum Název Místo Poznámka
28.09. - 13.08.2021 Tantra Vnitřních Orgánů - roční výcvik 2020 / 2021 Humpolec, střed ČR termíny na webu přihlásit

VAŠE ZPĚTNÉ VAZBYRodinné konstelace
Brno 15.08., 05.09., 19.09.


Supervize pro lektory konstelací a pro "pomáhající profese" Brno 16.08.Tantra vnitřních orgánů
roční výcvik
09/2020 - 08/2021
Z MÉ TVORBY

Dívám se na lidi
různých ras a zvyků.
Dívám se do očí
tisíce oka-mžiků.

Do očí v různých tělech
s obličeji roztodivných tvarů,
s vírou jejich předků
a mnoha od Života darů.


celý text

Mgr. Pavel Veselý


tel: 777 065 146