Systemické konstelace - roční výcvik

Intenzivní cesta pro odvážné.

VZHLEDEM K VIROVÉ SITUACI JE ZAHÁJENÍ VÝCVIKU POSUNUTO NA ČERVENEC

Termíny výcviku 2020 / 2021

19.03. – 23.03.2020, ČT – PO, 4 noci, 2 pracovní dny
03.07. – 07.07.2020, PÁ – ÚT, 4 noci, 1 pracovní den
22.10. – 26.10.2020, ČT – PO, 4 noci, 2 pracovní dny
11.03. – 15.03.2021, ČT – PO, 4 noci, 2 pracovní dny
02.07. – 06.07.2021, PÁ - ÚT, 4 noci, 0 pracovních dnů

Celkem 16 dní, z toho 11 dní víkendů a svátků a 5 dní pracovních.

Začátek každé části je v 19:00 večeří. Začátek programu je v 19:30. Konec každé části je poslední den v 16:00.

Místo konání

je severně od Brna, v blízkosti Blanska, mezi Adamovem a Křtinami. Výcvik probíhá v Ekologickém volnočasovém centru Švýcárna, které se nachází v hlubokém mystickém josefovském údolí uprostřed CHKO Moravský kras. V blízkosti se nachází jeskyně "Býčí skála", jeskyně Jáchymka, jeskyní Kostelík a další. Jde o nejvýznamnější krasovou oblast ve střední Evropě. Přes silnici je technické muzeum Stará huť.

Doprava na místo konání výcviku

Praxe je taková, že účastníky propojím a řidiči nabídnou spolujízdu za podíl na nákladech na dopravě. Další možnost je přijet hromadnou dopravou - zastávka autobusu "Stará huť / Adamov" je přímo před budovou. Případně je možné přijet do Adamova, Brna apod., odkud dotyčného přivezu.  

Struktura výcviku

Základní strukturu výcviku jsem převzal z metodiky výcviku Bhagata J. Zeilhofera, mého učitele Rodinných konstelací. Do výcviku vnáším vlastní poznatky, zkušenosti a metodiku, takže za ty roky, kdy vedu výcviky, se mnohé změnilo. Navíc, každá skupina je jiná a podle jejích potřeb je v rámci výcviku zdůrazněno potřebné téma. 
Podstata výcviku však zůstává vždy stejná – pochopení a přijetí principů, které fungují ve vztazích. Ve vztazích s původní rodinou, současnou rodinou, s jinými lidmi, se sebou samými, se Životem, …

V první řadě je výcvik prací na sobě samém, teprve následně je možné využít vlastních zkušeností pro práci s dalšími lidmi. Zkušenost je taková, že většina absolventů výcviku nemá záměr stát se lektorem, ale výcvik bere jako intenzivní seberozvoj, přesahující možnosti běžného semináře.

Obsah výcviku

Na každé ze čtyř částí výcviku se věnujeme hlavnímu okruhu, na který navazujeme v následujících částech. Současně se věnujeme dalším tématům, která hlavní téma rozvíjí a doplňují. Na každé části mají všichni účastníci možnost vlastní konstelace. Kromě toho průběžně probíhají cvičení k probírané teorii. V celém výcviku dávám důraz na praktický přínos a vlastní zkušenost.

 • Původní rodina 
  Řád a dynamika v rodovém systému. Priorita uvnitř rodového systému. Priorita rodinných systémů. Tok energie v rodu. Řád, láska a rovnováha v rodinném systému. Systemické svědomí.
  Naše místo v rodu, v Životě, na Zemi.
 • Současná rodina 
  Setkání dvou rodů. Svědomí a hodnoty v rodině. Základní potřeby ve vztazích. Vystoupení z vlivu rodičů. Přijetí těla (pohlaví). Bývalí partneři – ukončení partnerských vztahů. Dávání a přijímání ve vztahu. Ne/závislost ve vztahu. Principy přejímání hodnot v rodině.
  Bolest, láska, bezmoc – reakce na ně a jejich prožívání. Pocity – primární, sekundární, systémové, metapocity.
 • Širší systémy 
  Jedinec jako součást širších vztahových systémů. Muži, ženy. Národ. Země. Duše.
  Základní potřeby sounáležitosti. Osobní svědomí. Svědomí rodinného systému. Vina a nevina. Oběť a viník. Lektor, přístupy lektora, duchovní vedení lektora. Duchovní podstata konstelací. Etika při práci s konstelacemi. Zástupce. Klient. Prostor pro konstelace, očista prostoru. Historie vzniku konstelací. Vyrovnání. Zdroje energie.
 • Aplikace konstelací 
  Pohyby duše. Pohyby Ducha. Pracovní konstelace. Finanční konstelace. Zdravotní konstelace. Konstelace pohádek. Astrologické konstelace. Šamanské konstelace. Archetypální konstelace. Individuální konstelace. Trauma, konstelace traumatu. Legislativa v ČR a ve světě.

Pro koho je výcvik určen

 • pro každého, kdo chce vědomě prožívat Život
 • pro každého, kdo chce mít harmonické rodinné vztahy 
 • pro každého, kdo se rozhodl projít intenzivním sebepoznávacím a očistným programem
 • pro pracovníky pomáhajících profesí, kteří chtějí rozvíjet vnímání souvislostí
 • pro lektory a terapeuty, kteří chtějí s metodou Systemických konstelací pracovat
 • ale také bez ohledu na profesi pro každého, kdo chce projít intenzivním ročním seberozvojovým procesem

Podmínky přijetí do výcviku

 • absolvování nejméně jednoho celodenního konstelačního semináře vedeného Pavlem Veselým
 • uhrazení zálohové platby
 • písemný souhlas s podmínkami účasti na výcviku

Záměr výcviku

 • pravdivé a harmonické prožívání Života (což nemusí být vždy jednoduché)
 • příprava pro samostatné vedení konstelací
 • práce s vlastními tématy účastníků

Rozsah výcviku

Výcvik obsahuje celkem 29 dní (264 hod.). Z toho 16 dní výuky (160 hod.) ve čtyřech částech, 12 dní praktických náslechů (96 hod.) a 1 den supervizí (8 hod.). Praktické náslechy a supervize je možné absolvovat jeden rok od ukončení výukové části. Delší výukové části umožňují celé skupině intenzivní proces, samotná výuka tak probíhá v hlubších rovinách.

Cena výcviku

Cena jedné části výcviku je 7 000,-Kč, cena celého výcviku za čtyři části je 28 000,-Kč.
Cena za stravu je 340,-Kč/den. Cena za ubytování a sál je přibližně 420,-Kč/den. Ubytování a strava za den je tedy přibližně 760,-Kč/den. Za jednu část je to přibližně 3 040,-Kč. Platby probíhají postupně na každé části. 

Cena za ubytování a sál je přibližná z toho důvodu, že je fixní za den a rozpočítává se mezi účastníky. Uvedená cena vychází z počtu deseti účastníků. V závislosti na počtu účastníků tedy může být mírně nižší nebo vyšší. Maximální počet účastníků je 15.

Zvýhodnění účastníků výcviku

V průběhu ročního výcviku hradí účastníci výcviku za ostatní semináře lektora pouze 1/2 z jejich ceny. To neplatí pro semináře kratší než jeden den a pro dlouhodobé tréninky či výcviky (Vnitřní síla).

Ukončení výcviku

Výcvik je ukončen absolvováním čtyř výukových částí, dvanácti dní praxe (semináře z nabídky lektora) a jednoho dne supervizí. Absolventi výcviku obdrží certifikát o absolvování s uvedením počtu hodin a témat výcviku.
Účastníci, kteří se nechtějí stát lektory a výcvik mají pouze pro svůj seberozvoj, samozřejmě nemusí splňovat požadavky na praxi a supervize, nemohou však obdržet certifikát.


VAŠE ZPĚTNÉ VAZBY

02.05.2019 20:26 [1]
Honza J.
Moji zkušenost není lehké slovy popsat, ale pokusím se. Výcvik mi pomohl najít cestu k něčemu vyššímu než jsem já. K Lásce. Dalo by se říci k Bohu (ať už je představa o něm jakákoliv). Otevřel mi oči, možná spíš srdce okolnímu světu. Pocit, že se nemusím bát a mohu se projevit svobodně. Na výcviku jsem se naučil cítit SE a důvěřovat svým pocitům jako životnímu kompasu. Výcvik mi dal mnoho prožitků různých druhů emocí. A v neposlední řadě také hodně úžasných přátel. Je toho mnoho co by mohlo být napsáno. Jsem rád, že jsem se rozhodl výcviku zúčastnit. Děkuji.
02.05.2019 20:20 [2]
Jana
Milý Pavle,
s krátkým časovým odstupem, bych Ti chtěla poděkovat za celý výcvik, který mi pomohl podívat se na sebe sama z jiného úhlu pohledu a odložit tunu bolesti, kterou jsem si v sobě nesla. Po roce vidím, že se mi upravily vztahy v rodině, a hlavně vztah s mým otcem. Jsem teď mnohem víc šťastnější a spokojenější. A cítím obrovskou vděčnost, že jsem se výcviku mohla zúčastnit a každému bych přála, aby si stejnou zkušenost mohl dopřát také.
29.04.2019 13:36 [3]
Jitka Sulitková
Pavle,
moc děkuji za celý výcvik, který mi přinesl víc, než jsem očekávala. Po celý čas jsem měla možnost nacházet v sobě vše, co mi brání žít tak, jak bych si přála - šťastně. Učila jsem se setkávat se se svými slabostmi, přijímat bolest, bezmoc a toto vše přijímat jako běžnou součást svého života. Byla to pro mě další cesta a učení pravdivosti k sobě a ke světu, k životu. Odnáším si poznání, že každá nepravda se mi okamžitě zrcadlí v životě, že je v pořádku prožívat bolest a bezmoc a je jen potřeba naučit se odlišit bezmoc, ze situace, kterou mohu změnit a bezmoc při setkání se situací, kterou změnit nemohu, odnáším si touhu dál se víc a víc spojovat se životem, se sebou, žít pravdivě, smysluplně, přirozeně, šťastně, odnáším si spoustu krásných chvil během výcviku a radost ze setkání se spoustou úžasných lidí na podobné cestě. Odnáším si hlubší poznání a pochopení toho, z jakého rodinného zázemí jsem přišla a co vše mi to dalo - to dobré, co si ponechávám i učení toho, co potřebuji přenechat svým předkům a jejich chyby již dál neopakovat. Odnáším si rostoucí radost ze života a rodící se pocit, že jsem šťastná, bez ohledu na okolnosti kolem mě. Moc děkuji, moc.
11.04.2019 15:31 [4]
Nina
Pavle, děkuji Ti za vedení. Skupino, děkuji za vaši podporu. Děkuji za to, že jsem vás mohla poznat a sdílet s vámi svou bolest, strach, smutek, nenávist, naději, touhu, radost, lásku a ještě mnohem víc. Děkuji za poznání, že existuje něco většího než já. A děkuji, za to, že můžu cítit radost z toho, že jsem tady na Zemi.
25.07.2018 21:24 [5]
Soňa
Ráda bych i já za sebe napsala, co mi přinesl Pavlův konstelační výcvik. Na začátku jsem se přihlásila kvůli potřebě seberozvoje po mateřské "dovolené", ale že půjde ta práce na sobě tak do hloubky, řekla bych "až na dřeň", to jsem nečekala. Jeden psychoterapeutický dvou a půlletý výcvik jsem před lety již absolvovala, ale nebyl zdaleka tak intenzivní, co tento konstelační o polovinu kratší. Po každé části jsem měla pocit, že jsem se rozložila na malé kousky a doma je postupně nově skládala zase dohromady. Bylo to pro mě nesmírně přínosné a proměňující. I když jsem si o sobě dříve myslela, že jsem empatický, pravdivý a čestný člověk, na výcviku jsem pochopila, jak si v mnohém lžu a některé věci nechci vidět. A podařilo se mi si to přiznat, což vedlo k výrazným změnám v mém životě. Zejména jsem si toho všimla v mém vztahu. Přestala jsem partnera kritizovat (vlastně jsem si poprvé uvědomila, jak často to dělám), přestala jsem po něm chtít, aby se změnil a pracoval na sobě a zaměřila jsem se jen na změny u sebe. A stala se neuvěřitelná věc, partner se v mnoha věcech začal měnit tak, jak jsem si to přála, stal se více mužnější, pracovitější, komunikativnější a zodpovědnější a já se ve vztahu začala cítit více žensky. Náš vztah se velmi posunul k lepšímu a mám v něm nyní pocit spokojenosti, radosti a stability. Zde se potvrdil výrok, že když pracujeme na sobě, vždy to ovlivní i našeho partnera. Je toho mnohem víc, co mi výcvik přinesl a co jsem se naučila, ale to by byl dlouhý výčet. Děkuji ti Pavle za to, že právě ty výcvik vedeš, protože osobnost lektora vždy velmi ovlivní celý obsah.
26.11.2017 09:02 [6]
Martina
Přihlásit se na výcvik bylo asi nejlepší rozhodnutí, který jsem ve svým životě udělala. I když na venek žiju stále stejně, uvnitř v sobě jsem toho poznala a dokázala změnit mnohem víc, než jsem si před rokem dokázala představit. To, co jsem během výcviku načerpala, se ani nedá popsat slovy. Díky Pavlovu vedení jsem se naučila sama sobě více rozumět a také jsem změnila vztah, který k sobě mám. Je to něco (děsně krásnýho), z čeho budu čerpat celý život.
Spousta lidí by se nejspíš divila, kolik jsem do výcviku investovala. Sama jsem si před rokem při vyplňování přihlášky říkala, jestli nejsem blázen. Teď vím, že ne. To, co jsem v sobě během výcviku našla, má pro mě větší hodnotu než všechny materiální věci, které mi kdy prošly pod rukama. Život s tím, že máme rádi sami sebe, je jako v pohádce.
26.11.2016 09:52 [7]
Martina
Ahoj Pavle, přestože mi to na první části výcviku tak nepřišlo, po návratu postupně zjišťuju, že spoustu věcí vnímám jinak - a je to moc fajn. Mnohem víc vnímám sama sebe a své tělo. Pokaždé, když mám špatnou náladu, snažím se hned zjistit proč - a většinou se mi to podaří. Ani nevím, jak popsat ten pocit, který teď občas zažívám. Zase se mi podařilo dostat se k sobě o trochu víc, a často mám radost jen tak, bez důvodu. Zdá se mi, že teprve od semináře Léčení dítěte v nás začínám žít. :) - a chci Ti za to poděkovat.
Pořád nemůžu uvěřit tomu, jak se mi žije, když změním vztah sama k sobě.
14.07.2016 15:34 [8]
Eva
Výcvik je pro mě cesta k vlastnímu nitru. Sebeláska, pravda, otevřené srdce...výcvik = prožitek a to, je to nejcennější, co se mi v mé etapě života mohlo stát. Mám zcela jiný pohled na svět, více vnímám a rozumím svým dětem a svému muži, vyřešila jsem si vztahy ve své rodině, našla jsem nové přátele a ráda opustila ty staré, vnímám své tělo a naslouchám mu, starám se o něj, o sebe. Odpoutala jsem se od neupřímných lidí. Je toho mnoho, co se nedá napsat, to se dá pouze prožít a dále žít... Děkuji Pavle.
27.06.2016 09:24 [9]
Jarmila
Výcvik mi moc pomohl si uvědomit, že jsem odmítala život a podle toho se mi dařilo, více - méně špatně. Pomohl mi zdravotně -
léčím se s chronickými záněty v těle. Taky jsem si skrze Pavla začala uvědomovat, co to je úcta k sobě a taky k druhým. Pomohl mi vnímat a cítit víc sebe a myslet na sebe - sebeláska, ne jako dřív všechno pro druhé a druzí mě nic - frustrace.
A je toho mnohem víc, než jsem napsala, díky Pavle
21.02.2016 18:30 [10]
Romana
Na výcviku je skvělý, že se člověk mění. Na sobě si uvědomuju změny v otevřenosti, pravdivosti, nenechání si líbit např. neuctivé zacházení, atd. Pomalu začínám vidět už známý lidi, pomalu si začínám tvořit nový kamarádství, souznění či náklonnosti nebo znovuzískávám "ty starý" . Stinnou stránkou změny ovšem je, že ztrácím ty stávající.


Rodinné konstelace
Brno 15.08., 05.09., 19.09.


Supervize pro lektory konstelací a pro "pomáhající profese" Brno 16.08.Tantra vnitřních orgánů
roční výcvik
09/2020 - 08/2021
Z MÉ TVORBY

Někdo mě uchopil
a vložil do praku.
Natáhnul, zamířil,
beze všech rozpaků.

Svištím si vzhůru,
nemajíc pochyb,
čí Ruka střelila
a vrhla mě v pohyb.


celý text

Mgr. Pavel Veselý


tel: 777 065 146