Vnitřní síla - roční výcvik

Roční cesta pro plné prožívání Životní energie přicházející ze Zdroje, přijetí zodpovědnosti za její používání.


Nízké sebevědomí, sebehodnota, sebeúcta, sebeláska, nejistota v rozhodování, atp. - to jsou velmi častá témata lidí, kteří hledají změnu, přichází na terapie či semináře. A za tím vším je jeden spojovací článek - chybějící Vnitřní síla. Našli by se i jiné názvy, ale já budu používat tento. Název, který v sobě nese prožitek niterného dění, které prožíváme jako vnitřní sílu. Sílu, která vnějším pozorovatelem ani nemusí být povšimnuta. Projevuje se různě, způsobem, který je pro danou situaci vhodný. Někdy jde pouze o vnitřn proces, někdy i o vnější akci.


Skutečné prožívání vnitřní síly je velmi vzdáleno siláckému jednání, které z důvodu vnitřní slabosti může navenek zastrašovat a být hrubé. Skutečná vnitřní síla je i v projevení a zejména přiznání si slabosti. Může být i v slzách, které však nejsou ukřivděné či manipulativní. Skutečná vnitřní síla může být i v prožití a projevení vzteku, je-li k němu důvod.


Skutečná vnitřní síla je v pravdivosti k sobě samému. Až potom, vhodným způsobem projevena, i k okolí.


Člověk, který za každou cenu všechny životní situace zvládá a zvládá je sám, se může sobě i okolí jevit silný. Skutečnou vnitřní sílu však není možné žít v oddělenosti od Zdroje. Žití vnitřní síly je možné pouze tam, kde je plně a vědomě žito spojení se Zdrojem. S vědomím, že na tomto světě nejsem a ani nemohu být sám. 


Je řada mylných představ o tom, co je/není vnitřní síla. V pozadí těchto obav je však strach z vlastní síly a její odmítání. Odmítání zodpovědnosti za použití vnitřní síly. Odmítání zodpovědnosti za to, jak naložím s energií, která ke mně přichází ze Zdroje, která mne vyživuje, vede a kterou já svým konáním ovlivňuji. Důvody pro toto odmítání bývají velmi historické, v měřítku přes životy.  Podstatou tohoto cyklu

je přijetí plné zodpovědnosti za Sílu, která námi prochází. Jde o pro mysl těžko pochopitelnou kombinaci oddání se této Síle a současně žití zodpovědnosti za to, jak s touto silou nakládám. Až tato kombinace vede také k prožívání skutečné radosti a pocitu naplnění v Životě. K přijetí zodpovědnosti vede cesta o mnoha stupních, pro každého je tato cesta individuální, podle toho, na jakém stupni se kdo nachází. Absolvování tohoto cyklu vám nezaručí, že budete plně prožívat vnitřní sílu. Vykonáte takovou cestu, jaká pro vás v dané době bude možná. A především budete mít možnost v této cestě pokračovat.


V průběhu roku se setkáme čtyřikrát až pětkrát. Pracovat budeme skupinově i individuálně. Účastníci budou mít zadanou práci i pro období mezi setkáními a budou v kontaktu s lektorem. 


Cyklus je určen pro malou skupinu lidi, kteří jsou rozhodnuti pro životní změnu, nechtějí si na snahu o změnu pouze hrát a jsou schopni vynakládat pro svoji změnu úsilí a touhu. V průběhu práce se budou setkávat s tím, čím si brání v žití vnitřní síly a s tím, co je v tomto procesu podporuje.


Podmínkou účasti je předchozí účast na jiném semináři lektora. Nárok na účast nevzniká přihlášením. Možnost účasti musí potvrdit lektor. Lektor má právo přerušit účast některého z účastníků, uzná-li to za vhodné.  

Termíny a místa konání:

1)    21. - 22.04.2018     SO - NE, Brno - Černovice
2)    28. - 29.07.2018     SO - NE, Brno - Soběšice, příjezd možný už v PA
3)    27. - 28.10.2018     SO - NE, Brno - místo bude upřesněno
4)    25. - 27.01.2019     PA - NE, Humpolec (Skála)
5)    12. - 13.07.2019     PA - SO, Brno- Soběšice, dobrovolné doplňující setkání


Časový rozsah: sobota 9:00 – 18:00, neděle 9:00 – 16:00 hod.

Cena jednoho setkání (1. - 4.) je 4 000,-Kč. Cena zahrnuje také práci pod vedením lektora mezi jednotlivými setkáními. Ve druhé části bude nutné uhradit stravu. Ve čtvrté části bude nutné uhradit cca 1 100,-Kč za ubytování a stravu. Pro závaznou přihlášku se platí záloha ve výši 4 000,-Kč, která je současně platbou za čtvrtou část. Ostatní platby se hradí na začátku každé části. O termínu plateb je možná individuální domluva. Historie vzniku cyklu Vnitřní síla

V letech 2012 - 2013 jsem vedl cyklus s názvem Dračí cesta, jejíž podstatou bylo přijetí Vnitřní síly a její žití. Obsah cyklu vycházel z mých vlastních zkušeností. Cyklus, který nabízím nyní, má stejný záměr, jeho podání však bude ovlivněno mými současnými zkušenostmi a zaměřením.   

Termíny

Datum Název Místo Poznámka
bude upřesněno Vnitřní síla 2021 Brno termíny doplním přihlásit

VAŠE ZPĚTNÉ VAZBY

17.02.2019 00:33 [1]
Klára
Bez nadsázky říkám, že cyklus Vnitřní síly mi možná zachránil život.
Poléčil vztah k sobě, otevřel komunikaci se zdrojem, nasměroval...


Rodinné konstelace
Brno 15.08., 05.09., 19.09.


Supervize pro lektory konstelací a pro "pomáhající profese" Brno 16.08.Tantra vnitřních orgánů
roční výcvik
09/2020 - 08/2021
Z MÉ TVORBY

Dívám se na tebe,
s posvátnou úctou.
Dívám se na vás dva,
když víčka tvá usnou.


celý text

Mgr. Pavel Veselý


tel: 777 065 146