Supervize pro lektory konstelací

Pro absolventy konstelačních výcviků a pracovníky pomáhajících profesí.

 

Supervizní seminář je součástí průběžné přípravy každého lektora konstelací. Je určen pro absolventy konstelačních výcviků. Supervize jsou určeny i pro absolventy výcviku, kteří nevykonávají konstelační činnost aktivně.

Současně jsou supervize určeny i pro další pracovníky tzv. pomáhajících profesí, včetně těch, kteří s konstelacemi nemají zkušenost (terapie, zdravotnictví, sociální služby, ...).

 

Supervizní seminář je zaměřen na

  • osobní témata, která mají vliv na práci lektora
  • spirituální rozvoj v souvislosti s prací lektora
  • konkrétní situace z konstelační (a jiné) praxe lektora

 

Organizační informace

Cena semináře: 1 500,-Kč
Místo konání: Brno a další místa
Rozsah semináře: 09:00 – 18:00

Termíny

Datum Název Místo Poznámka
16.08.2020 Supervize Brno - Soběšice (v přírodě) neděle 10:00 - 18:00 přihlásit

VAŠE ZPĚTNÉ VAZBY

09.12.2014 22:26 [1]
Petra Samira
Milý Pavle, děkuji za vše, co skrze Tebe přišlo do mého života - za výcvik, který jste v době, kdy jsem ho absolvovala, vedli společně s Kalyany. Děkuji za všechny konstelační a supervizní semináře. Děkuji za bezpečný prostor, který vytváříš, za otevřenost a jasnost při provázení konstelací. Díky celé cestě jsem nyní ve svém životě více Přítomná jako Sebe-si-vědomá a Sebevědomá Proudící Žena. S láskou a úctou. Petra Samira
04.02.2012 11:53 [2]
Monika Isis
Síla energie a hloubka supervizí byla nezměrná, stejně tak jejich přínos pro mě osobně. Díky této hloubce a milosti, jež zde proudila, mi bylo ukázáno jedno z mých základních schémat, jak tu na Zemi funguju (možná to nejzákladnější). Schéma hry, na jejíchž základech jsem následně budovala a vršila vše ostatní.
Neznamená to, že je tahle hra už pryč, ale vím o ní, byla mi ukázána cesta ke svobodě a Svoboda. A já prosím, abych našla sílu a odvahu a měla tu pozornost, která je třeba, abych došla sama k sobě a byla svobodná od těchto her, masek a ohrádek, do kterých jsem sama sebe dříve nacpala. Díky za ně, za to, že je mohu vidět, děkuji všem zúčastněným ženám a Pavlovi za vedení, sou-cítění (ne lítost), bezpečí, Jasnost a Pravdu.
Monika Isis + Hvězda s mužským tělem (Tak jsi tam Pavle nakonec nebyl jediný muž:o) .)
29.12.2011 11:54 [3]
Zdena
Děkuji Pavle za supervize. Byly opravdu super. Jela jsem na ně s tím, že jsem neměla ujasněné téma, ale říkala jsem si, že je dobré být ve společnosti lidí, kteří prošli výcvikem a třeba už někteří vedou konstalace, tak se můžu dovědět i něco dalšího a také jsem věděla, že v konstalacích, které se staví na supervizích, se může jít mnohem hlouběji, protože tam již mají všichni s konstalacemi zkušenosti (no i když jsem otevřená, tak mi může přinést velké změny každá konstalace i na normálním konstalačním semináři). Ano, toto se mi potvrdilo a na supervizích byla skvělá otevřená, bezpečná atmosféra a téma se mi ujasnilo, tak jsem si mohla postavit také konstalaci - Děkuji. I konstalace ostatních účastníků se mne dotýkaly, tak jsem ráda, že jsme se rozhodla na ně jet, i když zatím konstalační semináře nevedu. Jsme moc vděčná, že můžu toto využít i v životě. Zdena


Rodinné konstelace
Brno 15.08., 05.09., 19.09.


Supervize pro lektory konstelací a pro "pomáhající profese" Brno 16.08.Tantra vnitřních orgánů
roční výcvik
09/2020 - 08/2021
Z MÉ TVORBY

I když černý, srdce ryzí,
přístupné jen tomu,
kdo nespojuje černou
s pekelností hromů.

Tak prohání se krajinou
a přišel také ke mně.
Buší silně kopytem
do rozryté Země.


celý text

Mgr. Pavel Veselý


tel: 777 065 146