Regresní terapie

 

Celým a správným názvem - Hlubinná abreaktivní psychoterapie. Jde o metodu, se kterou často pracuji, byť v mnoha různých obměnách, ne vždy v její klasické podobě. Jde o hlubokou a intenzivní cestu do vlastního nitra, do toho, co je v nás nevědomě uloženo a ovlivňuje nás to. Tato metoda je mi blízká také tím, že vyžaduje zapojení klienta, byť s podporou a vedením terapeuta. Klient dojde pouze tak daleko, kde je to pro něj bezpečné a v dané době možné. A zde trochu více povídání o této metodě a o jejich variantách:

 

Hlubinná abreaktivní psychoterapie se řadí mezi regresní terapie (regrese = cesta zpět). Nejedná se však o hypnózu, se kterou tuto techniku lidé často zaměňují. Klient je během terapie při plném vědomí. HAP se zaměřuje na nalezení a pochopení příčin psychických a psychosomatických obtíží (tedy i fyzické bolesti), nikoliv na potlačování projevů traumat. Příčiny traumat, která člověk prožil, hledá v naší minulosti, tedy v tom, co jsme prožili a nějak nás to poznamenalo. Není rozhodující, zda se příčina nachází v našem dětství nebo v některém z našich předchozích životů.

Cílem psychoterapie je, aby klient příčinu svých současných obtíží pod vedením terapeuta našel, znovu si ji prožil, plně uvědomil a pochopil důvody, které kdysi vedly ke vzniku bloku, strachu apod. Tímto pochopením dochází k odstranění současných potíží.

 

To, co si uvědomujeme a co chápeme, nám už nečiní potíže. Potíže nám činí pouze bloky z minulosti, o kterých nevíme nebo je nechceme řešit. Tato psychoterapie se nepoužívá u hraničních psychotiků a u klientů pod vlivem psychofarmak, alkoholu a drog.

Hluboké kořeny této terapie vidíme v šamanských praktikách Rekapitulace - metody, kdy se znovuprožitím minulých traumat otevře pole onoho okamžiku z hlediska našeho vnímání do takové míry, že jsme schopni pochopit a odpustit sobě i druhým. Tím energii vázanou v minulosti navrátíme zpět do přítomnosti a stáváme se daleko silnější na další postup vpřed. Je to metoda navracející sílu do Života.

Současně tuto metodu můžeme označit jako terapeuticko výchovnou a výukovou, protože nám dává prožít to, co nemůžeme získat z žádných knih. K moudrosti docházíme vlastním prožitkem.

 

Odvádění Duší do Světla

Potíže klientů jsou někdy způsobeny tím, že se v jejich blízkosti zdržuje někdo, kdo již zemřel, tedy duše tohoto člověka, který již nemá tělo. Stává se to v situacích, kdy tato duše po smrti fyzického těla neodešla do Světla a zůstala v pozemské úrovni u některého rodinného příslušníka nebo i u někoho jiného.

Nedělá to se zlým úmyslem, ale již svojí přítomností ovlivňuje „hostitele“, přenáší na něho své povahové vlastnosti, své nemoci apod.

Řešením je zjistit, proč u dotyčné osoby je, zda potřebuje něco vyrovnat, vypovídat apod. A následně, chce-li a je-li to již možné, napomoct ji k odchodu do Světla. 

 

Prenatální regrese

je jednou z variant regresní terapie. Jak vyplývá z názvu, v prenatální regresi se zaměřujeme na prenatální období, tedy období, kdy nás naše matka nosila v bříšku. Devět měsíců jsme s matkou byli ve velmi těsném spojení, vnímali jsme také našeho otce. V tomto období jsme neuměli odlišit, co z toho, co prožíváme, je mámy a co je naše. To, co prožívala matka, prožívali jsme také my. To, z čeho měla radost, obavy, pocity nejistoty, se zapsalo hluboko v nás a často přetrvává dodnes. Jestliže např. naše matka prožívala nedůvěru či nechuť k partnerství, také my se v našem životě můžeme potýkat s obavami z partnerského života.

Velmi jasně jsme v prenatálním období vnímali, zda nám naše matka věnuje pozornost, zda s námi komunikuje, těší se na nás, cítí k nám lásku ..... nebo nás vnímá jako životní komplikaci a my ji přinášíme potíže. Možná jsme se v takovém případě ještě před narozením rozhodli, že se jí (a všem ostatním) budeme snažit zavděčit, abychom si zasloužili její lásku .... a možná, že tento model používáme vůči všem našim životním partnerům.

To jsou příklady z mnoha, pro nástin důležitost zkušeností v prenatálním období. Při prenatální regresi procházíme celé prenatální období a klient si uvědomuje, co v tomto období prožíval, jaký to na něj mělo vliv a zda na něj prenatální prožitky mají vliv až do dnešní doby. Klienti jsou většinou překvapeni, jak velké množství modelů chování a způsobů reakcí si do života přinesli z prenatálního období. Když jsou tyto nevědomé vlivy zvědomněny, můžeme se rozhodnout, zda je chceme změnit či ne.

Tuto formu regresní terapie vyvinul Patrik Balint.

Rodinné konstelace
Brno 15.08., 05.09., 19.09.


Supervize pro lektory konstelací a pro "pomáhající profese" Brno 16.08.Tantra vnitřních orgánů
roční výcvik
09/2020 - 08/2021
Z MÉ TVORBY

Dívám se do hlubin
tvé hebké duše –
chvíli jsem rytíř,
co v brnění kluše.

Chvíli jsem odvážný
a chci ti říct:
Pojď se mnou –
životu vstříc.


celý text

Mgr. Pavel Veselý


tel: 777 065 146