Práce a peníze

Tematický konstelační seminář – rychlá cesta k hluboké příčině.

 

O čem seminář je

Na semináři se zaměříme na skutečné příčiny nedostatku finančních prostředků. Ty působí, většinou nevědomě, hluboko v nás a dlouhodobě ovlivňují kvalitu našeho života.

Často jde o vzorce, které jsme přijali v dětství a v dospívání, případně nevědomě „zdědili" od našich předků z předchozích generací. Může jít také o odmítavý postoj ke hmotě, který jsme si s sebou přinesli z našich předchozích zkušeností na Zemi.

Pro každého jedince mohou být příčiny jeho finančních či pracovních neúspěchů různé, byť důsledky jsou podobné – nečekané výdaje, opakované ztráty zaměstnání, nemožnost udržení trvalých příjmů, atd. atd.

 

Jak pracujeme

Jde o konstelační seminář, „pracujeme" tedy s metodou systemických konstelací. Zaměřujeme se na odhalení skrytých příčin finančních potíží. Podrobnější info se dočtete v semináři „Rodinné konstelace". Každý účastník má prostor pro vlastní téma, pro vlastní konstelaci.

 

K čemu to vede

Změny, které nám přináší konstelace, vedou do svobody.

 

Co je dobré vědět

Seminář je určen pro účastníky od 18 let.

 

Organizační informace

Cena semináře: Jednodenní 1 500,-Kč
Místo konání: většinou ve městě nebo dle domluvy s konkrétní skupinou
Rozsah semináře: Celodenní: 9:00 – 18:00


VAŠE ZPĚTNÉ VAZBY

01.06.2015 14:07 [1]
Jirka J.
Na seminář jsem šel s jasným tématem, "můj vztah k penězům". Dostalo se mi jasné odpovědi jak a co ovlivňuje můj pohled na finance. Nyní když vím, že není zločin mít majtek a také peníze, jako tomu bylo za minulého režimu, kdy mí příbuzní byli znevýhodňováni a persekuování za to co vlastnili, když se o svůj majetek chtěli postarat sami, mění se pomalu můj pohled na peníze a majetek obecně a pevně věřím, že se zlepší nejen moje finanční situace. Hodně se mi líbilo téma pohledu na život obecně, z úhlů dalších účastníků, seminář byl v tomto směru také zajímavý.
27.05.2013 10:51 [2]
Lenka
Na seminář jsem šla s tim, že potřebuji řešit více věcí najednou, ale zadat si a sděělit motivaci jsem mohla jen na jedno téma. Děkuji sobě a všem zúčastněným za to, že přišli a za jejich témata k řešení. Téměř všechna se mne nějak dotýkala. Díky tomu a díky Univerzu jsem si opravdu mohla řešit více věcí tzv. v jednom. Děkuji :-)
26.06.2011 12:01 [3]
HanaŠa
Stále ještě ve mně doznívají myšlenky a procesy vyjevené a vyřčené na konstelacích. Některé skutečnosti mi došly teprve předvčerejškem! Jsem za ně vděčná, s úžasem si je uvědomuji a přijímám je. Konečně se mi podařilo přesně rozkódovat pojem určité mé NENÁVISTI - co ji ve mně vzbuzuje a přesně ji lokalizovat. Dospěla jsem tak k naprosto novému pohledu na objekt i subjekt této "nenávisti". A vlastně se ani o nenávist nejedná! Naopak se mi odkryly dříve neviděné či přehlížené pozitivní SOU-ČÁSTI JEDNOTY bytí. A klaním se před důmyslným labyrintem našich životů a zdánlivě nesouvisejících událostí. Děkuji Hana


Rodinné konstelace
Brno 15.08., 05.09., 19.09.


Supervize pro lektory konstelací a pro "pomáhající profese" Brno 16.08.Tantra vnitřních orgánů
roční výcvik
09/2020 - 08/2021
Z MÉ TVORBY

A tak – teď s vlasy rozmlouvám,
stočenými ve dlani.
Chybí mi vlasy nespadané
a smysly mé – jsou černí havrani.

Zbyly mi jen ty vlasy
a ty jsi někde jinde, ty jsi pryč.
A nevíš ani, že v mé druhé dlani
zůstal mi od tvé duše těžký, černý klíč...


celý text

Mgr. Pavel Veselý


tel: 777 065 146