Peníze a hojnost

aneb hledání řešení jak ven ze "začarovaného" kruhu.

 

Jde o téma stejně staré jako peníze. Kupodivu pro nás, lidi, může být velmi poučné a přínosné i v oblasti duchovní. Nejenom poznáním nesmyslnosti přesvědčení, že duchovní člověk musí být chudý. Ale také tím, co nám peníze říkají o naší otevřenosti k Životu.

O penězích často uvažujeme jako o něčem, co je od nás oddělené - buď to máme nebo nemáme. Můžeme však být překvapeni, jak úzce příjem peněz souvisí s našim naladěním. Tuto kvalitu energie můžeme přitahovat nebo pro ni můžeme být nezajímaví. Můžeme být také nevědomě ovlivněni vzorci z našeho rodu, zvyky, jak se přistupovalo k hojnosti nebo událostmi, které se v rodině staly velkým tabu.

Během večera se zaměříme na tyto principy, seznámíme se se zákonitostmi proudění peněz a s tím, jak to máme k penězům my samotní.

Pracovat budeme s metodou Systemických konstelací tak, aby se zapojili všichni účastníci. V rámci večera nejde o klasické konstelace (viz. celodenní seminář), ale o praktické vysvětlení principů a pozadí, které na nás působí. Seminář je veden tak, aby si účastníci odnesli vlastní zkušenost. 

Výcvik
Systemických konstelací

06/2019-05/2020


Děti a jejich reakce na rodiče 20.10. - Brno

Rodinné konstelace
10.11. - v jurtě

Léčení dítěte v nás
02.-05.11. - Humpolec

Hlava-Srdce-Břicho
17.-18.11. - Brno
Duchovní zákony aneb návod na Život
14.-16.12. - Humpolec

Poslední zpětná vazba 15.10.Z MÉ TVORBY

Proč se zas otáčím
k popravčí četě ?
Hrdinství ? Odvaha ?
Kulku mi vmete.

Rána už zazněla.
První a druhá.
Duše se na kousky,
na střípky trhá.


celý text

Mgr. Pavel Veselý


tel: 777 065 146