Peníze a hojnost

aneb hledání řešení jak ven ze "začarovaného" kruhu.

 

Jde o téma stejně staré jako peníze. Kupodivu pro nás, lidi, může být velmi poučné a přínosné i v oblasti duchovní. Nejenom poznáním nesmyslnosti přesvědčení, že duchovní člověk musí být chudý. Ale také tím, co nám peníze říkají o naší otevřenosti k Životu.

O penězích často uvažujeme jako o něčem, co je od nás oddělené - buď to máme nebo nemáme. Můžeme však být překvapeni, jak úzce příjem peněz souvisí s našim naladěním. Tuto kvalitu energie můžeme přitahovat nebo pro ni můžeme být nezajímaví. Můžeme být také nevědomě ovlivněni vzorci z našeho rodu, zvyky, jak se přistupovalo k hojnosti nebo událostmi, které se v rodině staly velkým tabu.

Během večera se zaměříme na tyto principy, seznámíme se se zákonitostmi proudění peněz a s tím, jak to máme k penězům my samotní.

Pracovat budeme s metodou Systemických konstelací tak, aby se zapojili všichni účastníci. V rámci večera nejde o klasické konstelace (viz. celodenní seminář), ale o praktické vysvětlení principů a pozadí, které na nás působí. Seminář je veden tak, aby si účastníci odnesli vlastní zkušenost. 

Letní
Rodinné konstelace 
18.08. a 19.08. 
Brno-Soběšice
seminář v přírodě


Poslední zpětná vazba 23.08.

Z MÉ TVORBY

Moc rád tě pozoruju,
když spokojeně spíš,
to mám opět mokré oči
a k vděčnosti zas blíž.
celý text

Mgr. Pavel Veselý


tel: 777 065 146