O terapii - poradenství

 

Můj přístup k terapii

I když jsem psycholog, zaměřuji se především na tzv. alternativní přístupy. Studium psychologie jsem ukončil v r. 1996 a od té doby procházím intenzivním životním studiem. Vše, s čím pracuji, co nabízím, vychází z mých vlastních zkušeností z mnoha výcviků, seminářů a z každodenního života.

Během let jsem od jasně daných (terapeutických) postupů došel k tomu, že i během terapie plně důvěřuji svému srdci a reaguji na to, co konkrétní klient – člověk potřebuje. Hledám, resp. prociťuji, jaké slovo, jaký postup a přístup je pro konkrétního člověka nejvíce přínosný.

Terapii nabízím v neformálním prostředí, bez bílého pláště. Můj přístup spočívá v nabídce, kterou klient může nebo nemusí využít. Pokud pro něj nabídnutá cesta není možná, najdeme společně jinou možnost. Jak se říká, „všechny cesty vedou do Říma“, i když mohou být odlišné.

Na klienta se nedívám jako na nemocného člověka, ale jako na lidskou bytost, která hledá pomoc zvenku, prostřednictvím jiného člověka. A tak se také vnímám – jak prostředník, přesto však s velkou zodpovědností za to, jakým způsobem a v jaký čas předám to, co je důležité.

V textu zmiňuji dva názvy – terapie a poradenství. Je to tím, že se pohybuji na široké škále témat a přístupů. Poradenství je označení velmi obecné, zahrnující v sobě jakýkoliv přístup. Terapie je cílený konkrétní postup. Slova však nejsou důležitá. Podstatné je to, jak se klient cítí na konci, je jedno, zda na konci terapie nebo na konci poradenství.     

Pro koho je terapie určena

Moje nabídka je určena pro lidi, kteří mají zájem o vědomé prožívání života a jsou ochotni přijímat zodpovědnost, která z toho vyplývá. Nabízím vesměs takové přístupy, kde se klient musí sám aktivně zapojit vlastním prožitkem, byť s mojí podporou a vedením.  

Mezi mými klienty většinou nejsou lidé s psychiatrickými diagnózami pod vlivem psychofarmak, ale spíše jejich rodinní příslušníci. Váháte- li, zda se na mne můžete s vaším tématem obrátit, zeptejte se mne.

Témata terapie

Rozsah témat je velmi široký. Je to i tím, že podobné příčiny mají různé projevy. Uvádím zde nejčastější témata klientů, výčet však není úplný.  

partnerský vztah

vztah k sobě samému

vztahy s dětmi

vztahy s rodiči

mezilidské vztahy obecně

vztah k životu, bytí na Zemi

vyrovnání se smrtí

psychické potíže

fyzické potíže bez zjevné příčiny

spirituální témata

a další

Rodinné konstelace
Brno 15.08., 05.09., 19.09.


Supervize pro lektory konstelací a pro "pomáhající profese" Brno 16.08.Tantra vnitřních orgánů
roční výcvik
09/2020 - 08/2021
Z MÉ TVORBY

Dospěl jsem do bodu,
kdy cesta je kříž.
Doleva, doprava,
ode mne, blíž.

Musím se rozhodnout,
má to tak být,
nemůžu tady stát,
dál musím jít.


celý text

Mgr. Pavel Veselý


tel: 777 065 146