Duchovní zákony v každodenní praxi

aneb (neznámá) pravidla všedního dne


Pobytem na planetě Zemi

jsme se ocitli pod vlivem zákonů, které zde působí. Protože se jedná o zákony, které působí ve hmotné i v nehmotné sféře, bývají označovány jako Duchovní zákony (nebo jako Kosmické zákony, Univerzální zákony). Jejich působení je zcela nezávislé na tom, zda je ne/známe nebo je ignorujeme či s nimi bojujeme. Poznávání těchto zákonitostí se věnovali duchovní mistři v každé vývojové etapě Života na Zemi. My čerpáme z jejich odkazu a přidáváme vlastní poznatky. Některé zákony nevědomě potvrzuje i současná věda.


Znalost Duchovních zákonů

nám pomáhá pochopit a přijmout dění v našich životech a na celé Zemi. V rámci možností lidského poznání se také přibližujeme pochopení záměru Tvůrce těchto zákonů. Respektováním Duchovních zákonů předcházíme bolestným důsledkům jejich porušení, stáváme se vědomou součástí celku.


Je na nás,

zda Život vnímáme jako boj či strádání. Nebo jako důmyslnou hru, která nás má něco naučit. A je na nás, zda tuto hru hrajeme intuitivně nebo zda máme zájem o znalost pravidel

     

Seminář je zaměřen

nejenom na předání informací, ale také na jejich propojení a pochopení vzájemných souvislostí. Výklad je prokládán krátkými cvičeními, která umožní odnést si nejenom informace, ale i prožitek. Seminář je intenzivní, náročný na pozornost. Věnovat se budeme těmto duchovním zákonům:

Zákon energie / vibrace

Zákon pozornosti

Zákon polarit / duality

Zákon analogie / přenosu

Zákon rezonance / zrcadlení

Zákon karmy / osudu / příčiny a důsledku

Zákon svobodné vůle

Zákon Jednoty / lásky

Zákon pravdy

Zákon vývojeOrganizační informace

Cena:  2 200,-Kč 
Rozsah semináře: 09:00 - 20:00


VAŠE ZPĚTNÉ VAZBYRodinné konstelace
Brno 15.08., 05.09., 19.09.


Supervize pro lektory konstelací a pro "pomáhající profese" Brno 16.08.Tantra vnitřních orgánů
roční výcvik
09/2020 - 08/2021
Z MÉ TVORBY

Kde je má síla?
A kolik jí je?
Mám ji jen v nájmu?
Tak sakra! Čí je!?


celý text

Mgr. Pavel Veselý


tel: 777 065 146