Duchovní zákony aneb návod na Život

aneb Duchovní zákony v každodenní praxi


Pobytem na planetě Zemi

jsme se ocitli pod vlivem zákonů, které zde působí. Protože se jedná o zákony, které působí ve hmotné i v nehmotné sféře, bývají označovány jako Duchovní zákony (nebo jako Kosmické zákony, Univerzální zákony). Jejich působení je zcela nezávislé na tom, zda je ne/známe nebo je ignorujeme či s nimi bojujeme. Poznávání těchto zákonitostí se věnovali duchovní mistři v každé vývojové etapě Života na Zemi. My čerpáme z jejich odkazu a přidáváme vlastní poznatky. Některé zákony nevědomě potvrzuje i současná věda.


Znalost Duchovních zákonů

nám pomáhá pochopit a přijmout dění v našich životech a na celé Zemi. V rámci možností lidského poznání se také přibližujeme pochopení záměru Tvůrce těchto zákonů. Respektováním Duchovních zákonů předcházíme bolestným důsledkům jejich porušení, stáváme se vědomou součástí celku.


Je na nás,

zda Život vnímáme jako boj či strádání. Nebo jako důmyslnou hru, která nás má něco naučit. A je na nás, zda tuto hru hrajeme intuitivně nebo zda máme zájem o znalost pravidel

     

Seminář je zaměřen

nejenom na předání informací, ale také na jejich propojení a pochopení vzájemných souvislostí. Výklad je prokládán krátkými cvičeními, která umožní odnést si nejenom informace, ale i prožitek. Seminář je intenzivní, náročný na pozornost. Věnovat se budeme těmto duchovním zákonům:

Zákon energie / vibrace

Zákon pozornosti

Zákon polarit / duality

Zákon analogie / přenosu

Zákon rezonance / zrcadlení

Zákon karmy / osudu / příčiny a důsledku

Zákon svobodné vůle

Zákon Jednoty / lásky

Zákon pravdy

Zákon vývojeOrganizační informace

Cena:  Seminář 3 000,-Kč, ubytování 700,-Kč (350,-Kč den, včetně topení, spaní ve vlastním spacáku), strava 600,-Kč (300,-Kč/den, cena bude upřesněna dle počtu osob, vaří externí kuchařka) 
Místo konání: Bývalá fara v blízkosti Humpolce, 7 km od dálnice, dobře dostupné z celé ČR. 
Rozsah semináře: první den od 18:00 - poslední den do 16:00 hod.


VAŠE ZPĚTNÉ VAZBY
Rodinné konstelace
Brno - 30.05., 27.06.


Systemické konstelace
roční výcvik
07/2020 - 07/2021


Tantra vnitřních orgánů
roční výcvik
09/2020 - 08/2021
Konstelace pod olivovníky - ostrov Ugljan
24.08. - 31.08.; 01.-09.09.

Poslední zpětná vazba 13.02.
Z MÉ TVORBY

Cítím, jak tohle všechno
přivedlo mne k poznání
a vidím, jak moje tělo
hluboce se uklání.

Nerozumím ještě všemu,
přesto ale děkuji …
… za směrování k tomu,
co nazývá se: „miluji“.


celý text

Mgr. Pavel Veselý


tel: 777 065 146